Martela

Martela tror på att en inspirerande miljö ökar arbetsglädje, trivsel, välbefinnande och produktivitet. Under historiens gång har Martela gått från att vara möbeltillverkare till samarbetspartner för utveckling av arbets- och inlärningsmiljöer. Deras produkt- och servicesortiment täcker hela livscykeln för tjänsterna, från behovsanalys till optimering under användning.