Matting

Matting Interior är ett företag som alltid sätter hälsa och välbefinnande i första rummet. Med över 50 års erfarenhet och kunskap är de experter på att skapa miljöer som främjar hälsa och aktivitet. Deras vision handlar om att skapa en hållbar människa, vilket innebär att de strävar efter att skapa arbetsmiljöer som främjar kreativitet och hållbarhet.

Företaget är engagerade i att skapa miljöer där människor kan vara aktiva och produktiva. Detta gäller oavsett om det är på kontoret, på hemarbetsplatsen eller i skolan. Genom att skapa en miljö som främjar rörelse och aktivitet bidrar Matting Interior till en hälsosam och produktiv arbetsmiljö.